Reklamační řád

Doba
Doba, po kterou může kupující uplatnit svůj nárok plynoucí z odpovědnosti prodejce za vady výrobků je 24 měsíců. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Způsob reklamace
Před samotnou reklamací nejprve kontaktujte prodávajícího na email info@hellokaktus.com
Popište problém reklamovaného předmětu a přiložte fotografii vady.
Při uplatnění reklamace je nutno odeslat předmět Zásilkovnou nebo poštou na adresu prodejce.
Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

Adresa: Agáta Žáčková, Volejníkova 19, 61300, BRNO nebo pobočka Zásilkovny: Dětská obuv U Kačenky, Merhautova 61, BRNO.
Dejte vědět, že balíček odesíláte a pošlete číslo zásilky.

V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu
přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží (nejlevnější možný způsob dopravy).
V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak,
aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího
nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního
a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

Provedení reklamace
Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu
buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou
a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí do 3 prac. dnů.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým
způsobem (telefonicky nebo emailem).

V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli
částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Na co nelze uplatnit reklamaci
Prodávající upozorňuje kupujícího, že produkty jsou vyrobeny ruční výrobou,
u které nelze plně zaručit souměrnost a přesnost jako při průmyslové výrobě.
Tento aspekt nemá vliv na řádné používání výrobku a nemůže být reklamován.

Práva z vadného plnění se nevztahují na: opotřebení a vady způsobené:
neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu k použití, mechanickým
poškozením nebo běžným opotřebením, živelnými pohromami či jinými vnějšími vlivy.

Vrácení zboží
Kupující má ze zákona (§1829 občanského zákoníku) právo zboží zakoupené
přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu,
a to do 14 dnů od převzetí zboží.
Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího
prodeje. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 14 dnů.
Zboží na zakázku / na míru nelze vrátit.

0
    0
    Váš košík
    Váš košík zeje prázdnotou.Zpátky do e-shopu